Felvételi tájékoztató

Kedves Szülők és Diákok! Örömmel fogadjuk érdeklődésüket iskolánk iránt! Kérjük, olvassák el felvételi tájékoztatónkat, és ha kérdésük marad, forduljanak hozzánk bizalommal.

 

A Ferences Gimnáziumba való jelentkezéshez szükséges lépések röviden:

1.    Jelentkezés a honlapunkon

•   Ez a jelentkezés nem helyettesíti a központi jelentkezést, határideje:  2024. február 21.

     felveteli.ferencesgimnazium.hu

  • Kérjük Önöket, hogy a teljes regisztrációt minél hamarabb tegyék meg, ezzel is a mi munkánkat segítik, illetve  személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltsék ki! Köszönjük!

 

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára 2023. november 30-ig.

Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program használatával

•   Megírható nálunk vagy bármely felvételit szervező iskolában.

  • Központi írásbeli felvételi: 2024. január 20., szombat, 10.00.
  • Megtekintés: 2024. január 25. (csütörtök) 8–16-ig.

 

3. A középiskolába való jelentkezés határideje: 2024. február 21.

•   Eddig a határidőig kell beküldeni a jelentkezési lapokat.

 

4. Szóbeli meghallgatás 2024. március 4. és március 14. között.

 

5. Az előzetes felvételi jegyzéket 2024. március 22-ig nyilvánosságra hozzuk.

•   Ezután lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására!

 

6. 2024. április 26-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

 

A felvételi eljárás részletei

 

I. Jelentkezés a honlapunkon

•   Nem helyettesíti a központi jelentkezési lapot

•   Regisztráció után lehet kitölteni a jelentkezési lapot

  • Kérjük Önöket, hogy a honlapunkon történő jelentkezés minél hamarabb tegyék meg, ezzel is a mi munkánkat segítik.
  • a személyes adatokon túl fel kell tölteni a hatodikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (4., 5.

év vége, 6. félév), a nyolcadikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (6., 7. év vége, 8. félév) fényképét

  • Ennek a határideje: 2024. február 21.

 

II.        KÖZPONTI (ÍRÁSBELI) FELVÉTELI VIZSGA

2023. november 30-a a határideje a központi felvételi vizsgára való jelentkezésnek. A jelentkezési lapot abban az iskolában kell leadni, ahol a jelentkező vizsgázni szeretne.

Iskolánk is szervez központi írásbeli felvételit, ennek időpontja: 2024. január 20., szombat, 10.00.

A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe; egy matematikai és egy magyar nyelvi feladatsor kitöltéséből áll. (Az előző évek feladatlapjai és azok javítókulcsai megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján!) Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás (értékelő lap) másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek a nevelési tanácsadó által adott vélemény figyelembevételének megfelelően kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. Ezt az írásbeli felvételire való jelentkezéssel egyidőben kell megküldeni. Ennek elmulasztása esetén nem tudjuk biztosítani a szakvéleményben foglalt kedvezményeket.

A kiértékelt feladatlapok megtekintésének lehetősége: 2024. január 25. (csütörtök) 8–16 óra, ekkor az értékelő lapot át is adjuk. Aki nem tekinti meg a feladatlapot, annak az értékelő lapot postán elküldjük.

 

III.      KÖZPONTI JELENTKEZÉS

Ezt legegyszerűbb az ügyfélkapun keresztül megtenni, így nem kell postázni az adatlapokat.

Az iskolába való jelentkezés a Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszerébe történő jelentkezéssel lesz teljes. Kérjük, olvassák el figyelmesen a kitöltési útmutatót.

A hatodikos diákok szüleinek figyelmét felhívjuk arra, hogy a „Jelentkezési lap”-ot kitöltve iskolánkba, a „Tanulói adatlap”-ot pedig az Oktatási Hivatal megadott címére (Felvételi Központ, 9001 Győr, Pf. 694.) küldjék el. Ezeknek a beküldési határideje 2024. február 21., szerda. Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz.

 

Az iskola OM azonosítója: 037730.

Tagozatkód a 6 évfolyamos képzésre: 0001

Tagozatkód a 4 évfolyamos képzésre: 0002.

Cím: 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2.

 

IV.       SZÓBELI MEGHALLGATÁS

A következő lépés a szóbeli meghallgatás, amely 2024. március 4. és március 14. között lesz.A szóbeli beszélgetésen adategyeztetés, személyes kérdések tisztázása történik; továbbá a tanuló a diákéletéről, élményeiről, hitbeli ismereteiről, vallási elkötelezettségéről, szabadidős tevékenységeiről beszélget az iskola igazgatójával, vagy annak megbízottjával. Ezen a beszélgetésen azt próbáljuk felmérni, hogy intézményünk pedagógiája, vallásos szemlélete mennyire segítheti a jelentkező diák fejlődését. Alapvető elvárás a keresztény értékrenddel való azonosulás. A bemutatkozó beszélgetést pontozzuk, hiszen ennek keretében történik a szóbeli felvételi hittanból. (Nkt. 31. § (2) bekezdés a) pont).

 

A szóbeli meghallgatásra a felvételizőket és szüleiket együtt várjuk. Kérjük, hozzák magukkal a következőket:

•   plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzés, lezárt borítékban

  • hatodikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (4., 5. év vége, 6. félév) fénymásolatát
  • a nyolcadikosoknak az általános iskolai bizonyítványának (6., 7. év vége, 8. félév) fénymásolatát

 

A hittan felvételi részének témái:

•   a Szentírás könyveinek áttekintése;

•   Jézus Krisztus élete a négy evangélium alapján;

•   a szentmise felépítése (más felekezetűeknél: saját istentisztelet ismerete);

•   az egyházi év ünnepei, időszakai;

•   néhány fontosabb szent életének ismerete

 

 

V.        RANGSOROLÁS

A plébánosi, lelkipásztori vagy hittanári jellemzéssel rendelkező tanulókat a következő módon rangsoroljuk:

Összpontszám = matematika írásbeli pontszám (50) + magyar nyelv írásbeli pontszám (50) + hittan szóbeli pontszáma (50) + hozott pontok (50).

 

A hozott pontokat az általános iskolai tanulmányi eredményből számítjuk a következő módon:

6. osztályos jelentkezőknél

4. osztály

5. osztály

6. félév

max.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

15

 

történelem

történelem

10

matematika

matematika

matematika

15

 

idegen nyelv

idegen nyelv

10

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

•   jeles: 5 pont

•   jó: 3 pont

•   közepes: 1 pont

•   elégséges: 0 pont.

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra – átlagot számítunk. Amennyiben ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

 

8. osztályos jelentkezőknél

6. osztály

7. osztály

8. félév

max.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

15

 

történelem

történelem

10

matematika

matematika

matematika

15

 

idegen nyelv

idegen nyelv

10

 

Az osztályzatok átszámítása a következőképpen történik:

•   jeles: 5 pont

•   jó: 3 pont

•   közepes: 1 pont

•   elégséges: 0 pont.

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgyból – amennyiben külön kerültek osztályzásra – átlagot számítunk.  Ha ez nem egész szám, úgy az osztályzatokhoz tartozó pontokkal számoljuk ki az átlagot.

 

VI.       ÉRTESÍTÉS

Az előzetes felvételi jegyzéket iskolánkban 2024. március 22-ig nyilvánosságra hozzuk, a tanulói adatlapok módosítása az általános iskolákban április 8-10-ig lehetséges.

A döntésről szóló értesítést legkésőbb 2024. május 2-ig postázzuk a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő diákok jelentkezését!

 

Szentendre, 2023. szeptember 29.

 

Bécser Róbert OFM

igazgató

Minden jog fenntartva © Ferences Gimnázium - Szentendre